<? the_title(); ?> - KVVY

Aluesuunnittelu

Autamme erilaisten käyttöaluieden maankäytön selvityksissä ja suunnittelun eri vaiheissa. Asiantuntijamme ovat tukenasi erilaisten aluesuunnittelun ratkaisujen valinnassa.

Maa-ainesten ottosuunnitelmat

Maa-ainestenottoon tarvitaan aina viranomaisen lupa ja hyväksytty suunnitelma. Laadimme niin uudet kuin vanhojen suunnitelmien päivitykset ja hoidamme tarvittaessa lupahakemusten täytön. Maastomittaukset kohteissa suoritamme takymetri- ja GPS-mittalaitteita apuna käyttäen.

Maatilaympäristön aluesuunnittelu

Suunnittelemme yhdessä tilaajan kanssa toimivan ja viihtyisän tilakeskuksen.

Tarve lähtee tilaajalta siitä, miten maatilan ympäristöä kehitetään tulevien laajennushankkeiden yhteydessä.

Suunnitteluosioina voi olla esim. seuraavat kohdat:

 • Liikenteelliset väylät sekä varasto- ja käsittelyalueet
 • Alueiden kokonaisvaltainen peruskuivatus
 • Jaloittelutarhat ja niihin liittyvä vesien käsittely
 • Koneiden pesupaikat

Maa- ja pohjarakennesuunnittelu

Maa- ja pohjarakenteiden suunnittelua sekä työnaikaista valvontapalvelua

 • Hevostalouteen tarhat, kentät, hiittiradat, kompostointialueet, valumavesien hallinta
 • Golf-kentät
 • Puistot
 • Paikoitus – ja piha-alueiden peruskunnostus
 • Yksityisteiden peruskunnostussuunnittelu

Hautausmaa-alueiden suunnittelu & palvelut seurakunnille

Tarjoamme niin uusien hautausmaa-alueiden laajennussuunnittelua kuin vanhojen alueiden peruskunnostussuunnittelua. Suunnitelmat voivat pitää sisällään esimerkiksi seuraavia osioita:

 • hautapaikka-
 • käytävä-
 • paikoitus-
 • kuivatus-
 • pinta- ja sadevesi-
 • kasteluvesi-
 • sekä maarakennussuunnittelua

Lisäksi kauttamme järjestyy myös viher-, sähköistys- ja valaistus- sekä erilaisten huoltorakennusten rakennussuunnittelua.

Tarjoamme myös laajoja kartoituspalvelujamme seurakunnille, jolloin voimme laatia ajantasaiset ja paikkansapitävät hautakartat kunkin seurakunnan tarpeen mukaisesti.

Ota yhteyttä:

Janne Pulkka

Suunnittelupalvelut osaston johtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille