<? the_title(); ?> - KVVY

Sydän-Hämeen upeat vesistöt: SUVI-hanke

Sydän-Häme on tunnettu kauniista ja kirkkaista vesistöistään. Alueen vesistöt ovat latvavesiä ja soiden osuus on vähäinen. Pälkäneen vesistöjen ekologinen tila on pääosin hyvä. Vesistöt ovat Pälkäneelle tärkeä elinvoimatekijä, rannoilla on 4200 kausiasuntoa. Ilmastonmuutoksen kiihdyttämän hajakuormituksen seuraukset näkyvät Pälkäneelläkin veden värin tummentumisena ja samentumisena, muutoksina kalastossa ja kasvillisuudessa sekä sinileväkukintoina ja kasvillisuuden lisääntymisenä.

Vuoden 2021 alussa käynnistyneen Suvi-hankkeen tavoitteena on luoda pohjaa pitkäjänteiselle vesienhoitotyölle. Hankkeessa luodaan verkostoja vesienhoidon toteuttamiseksi sekä tehdään alueellinen vesiensuojelusuunnitelma.

Suvi-hankkeen vastuullisena toteuttajana on Luopioisten Säästöpankkisäätiö ja kumppaneina Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry sekä Pälkäneen kunta. Suvi-hankkeen ensimmäisen vaiheen toteutusaika oli 1.1.2021 – 31.3.2022. Suvi 2 -jatkohanke kestää vuoden 2023 loppuun, ja sen painopisteenä on paikallisten valuma-alueiden kunnostussuunnitelmien teko ja toteutus.

Tutustu tarkemmin SUVI-hankkeen kotisivuihin täältä.

OTA YHTEYTTÄ:

Janne Pulkka

Kehitysjohtaja
Puh. 050 553 9554


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi