<? the_title(); ?> - KVVY

Ympäristöluvat

KVVY tekee ympäristölupiin liittyvät lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset asiantuntevasti ja ammattitaitoisesti. Ympäristölupien selvitykset perustuvat vankkaan tietotaitoon ja alueen ympäristön paikallistuntemukseen.

Ympäristölupiin liittyvät selvitykset tehdään ympäristönsuojeluasetuksen edellyttämässä laajuudessa. Meillä on pitkä kokemus erikokoisten toimintojen ja hankkeiden lupaprosesseista, sekä ympäristövaikutusten arvioinnista että Natura-arvioinneista. Käytössämme on mm. vedenlaatuaineistoa usealta vuosikymmeneltä ja vankka kokemus alueemme vesien tilasta ja kehityksestä. Vahvat yhteistyösiteet ympäristöviranomaisten kanssa luovat pohjan onnistuneen ympäristölupaprosessin läpiviemiseen.

Ota yhteyttä:

Jukka Lammentausta

Asiantuntijapalvelut osaston johtaja
Tutkimusinsinööri
Puh. 03 246 1217


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille