<? the_title(); ?> - KVVY

Pirkanmaan vesistöneuvonta: Vauhtia vesienhoitoon II

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa jälleen vesistökunnostusneuvontaa Pirkanmaalle. Kesällä 2019 aloitettu Vauhtia vesienhoitoon II -hanke jatkaa ja kehittää aiemman Vauhtia vesienhoitoon -hankkeen menestyksekästä työtä, jonka ansiosta kymmenet pirkanmaalaiset yhdistykset saivat kunnostusneuvontaa ja alueelle luotiin aktiivinen vesistökunnostajien verkosto.

Myös Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeen lähtökohtana on vesistöjen ekologisen tilan parantaminen. Toiminnassa hyödynnetään aiemmassa Vauhtia vesienhoitoon -hankkeessa luotuja toimintamalleja ja pyritään edistämään konkreettisten vesistökunnostustoimien toteutusta kohteilla, joiden ekologinen tila on hyvää huonompi. Näin ollen KVVY tarjoaa aiempaan tapaan vesistökunnostusneuvontaa alueen yhdistyksille sekä tapauksesta riippuen myös kohdennettua neuvontaa toimien jatkosuunnitteluun, toteuttamiseen ja rahoituksen järjestämiseen. Vesistökunnostusneuvonnan tarpeessa olevia yhdistyksiä kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä kunnostusneuvojiimme!

Neuvonnan lisäksi hankkeessa pyritään ylläpitämään ja kehittämään paikallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta muun muassa alueellisen vesistökunnostusverkoston kautta. Tuleviin neuvonta- ja verkostoitumistapahtumiin lukeutuu esimerkiksi aiemmilta vuosilta tuttu Järvi-ilta, joka tullaan järjestämään tänäkin syksynä. Jos haluat varmistua, että saat ensimmäisten joukossa tietoa hankkeen tapahtumista, tutustu ja liity alueelliseen vesistökunnostusverkostoon tästä. Liittymällä verkostoon saat KVVY:n uutiskirjeen, jossa kerrotaan hankkeidemme ajankohtaisista asioista.

Vauhtia vesienhoitoon II on KVVY:n ja Etelä-Suomen Salaojakeskuksen yhteishanke, jossa KVVY vastaa kunnostusneuvonnasta. Hanke päättyy joulukuussa 2021 ja hanketta rahoittaa Pirkanmaan ELY-keskus.

OTA YHTEYTTÄ:

Hanna Arola
Vesistöt ja vesienhoito
Ympäristöasiantuntija
Puh. 050 330 1862 / 03 2461 322

Laura Virtanen
Projektiasiantuntija
Puh. 050 476 3500


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi