<? the_title(); ?> - KVVY

Pirkanmaan vesistöneuvonta: Vauhtia vesienhoitoon III

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tarjoaa vesistökunnostusneuvontaa Pirkanmaalle. Kesällä 2019 aloitettu Vauhtia vesienhoitoon II -hanke jatkaa ja kehittää aiemman Vauhtia vesienhoitoon -hankkeen menestyksekästä työtä, jonka ansiosta kymmenet pirkanmaalaiset yhdistykset saivat kunnostusneuvontaa ja alueelle luotiin aktiivinen vesistökunnostajien verkosto.

Myös Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeen lähtökohtana on vesistöjen ekologisen tilan parantaminen. Toiminnassa hyödynnetään aiemmassa Vauhtia vesienhoitoon -hankkeessa luotuja toimintamalleja ja pyritään edistämään konkreettisten vesistökunnostustoimien toteutusta kohteilla, joiden ekologinen tila on hyvää huonompi. Näin ollen KVVY tarjoaa aiempaan tapaan vesistökunnostusneuvontaa alueen yhdistyksille sekä tapauksesta riippuen myös kohdennettua neuvontaa toimien jatkosuunnitteluun, toteuttamiseen ja rahoituksen järjestämiseen. Vesistökunnostusneuvonnan tarpeessa olevia yhdistyksiä kannustetaankin ottamaan rohkeasti yhteyttä kunnostusneuvojiimme!

Neuvonnan lisäksi hankkeessa pyritään ylläpitämään ja kehittämään paikallisten toimijoiden välistä vuorovaikutusta muun muassa alueellisen vesistökunnostusverkoston kautta. Jos haluat varmistua, että saat ensimmäisten joukossa tietoa hankkeen tapahtumista, tutustu ja liity alueelliseen vesistökunnostusverkostoon tästä. Alueellisen vesistökunnostusverkoston sivuilta voit myös tilata KVVY:n uutiskirjeen, jossa kerrotaan hankkeidemme ajankohtaisista asioista.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 54 358 eurolla vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja rahoituksen on myöntänyt Pirkanmaan ELY-keskus. Hanke päättyy marraskuussa 2022.

Vauhtia vesienhoitoon II -hankkeen esite

OTA YHTEYTTÄ:

Kirsi Kuoppamäki

Ympäristöasiantuntija, tutkija
Hankevastaava
Puh. 03 2461 337

Suvi Mäkelä

vesistöasiantuntija
Vanajavesikeskus
Puh. 050 449 3303
etunimi.sukunimi@vanajavesi.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi