<? the_title(); ?> - KVVY

Jätetestaukset

Jätteiden hyödyntämistä ja turvallista loppusijoitusta ohjataan lainsäädännöllä mm. Vna 843/2017, Vna 331/2013 (muutos 1030/2021), Vna 978/2021 jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvien haittojen torjumiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Teemme jätteiden hyötykäyttökelpoisuuden ja sijoituskelpoisuuden tutkimuksia akkreditoidussa laboratoriossamme. Palveluumme kuuluvat myös asiantuntijalausunnot.

JÄTETESTAUKSIIMME KUULUU

 • Jätteiden näytteenottosuunnitelmat ja näytteenoton toteutukset
 • Jätteiden testausohjelmien suunnittelu
 • Jätteiden luokittelu vaarattomaksi tai vaaralliseksi jätedirektiivin mukaisesti kemikaalien CLP-asetuksen mukaisten vaaraluokitusten ja jäteluettelon (Vna 978/2021) periaatteiden mukaisesti
 • Jätteiden ympäristölle vaarallisuusominaisuuden (HP14) laskennallisen ja kemikaalilainsäädännön arvioinnin lisäksi jäteuutteiden ympäristölle vaarallisuuden tutkiminen toksisuustestien avulla
 • Jätteiden sijoituskelpoisuuden ja hyötykäyttökelpoisuuden arviointi

LISÄKSI KIERTOTALOUDEN HENGESSÄ

 • Teemme jätteiden POP-yhdisteisiin liittyviä asiantuntijaselvityksiä
 • Teemme jätteiden ei enää jätettä (EEJ) tapauskohtaisia selvityksiä ja autamme jäte- ja tuotelain säädännön rajapinnassa toimimisessa (mm. REACH-asetus, lannoitteet, rakennustuotteet)

JÄTEPALVELUIHIMME KUULUU SEURAAVAT TUTKIMUSPAKETIT

 • Jätteiden sijoituskelpoisuuden tutkimukset ja sijoituskelpoisuuden asiantuntija-arviot kaatopaikka-asetuksen (Vna 331/2013, muutos 1030/2021) mukaisesti
 • Jätteiden hyötykäyttökelpoisuuden tutkimukset ja asiantuntija-arviot hyötykäyttökelpoisuudesta maarakentamisessa asetuksen (Vna 843/2017) mukaisesti
 • Jätteiden lannoitekelpoisuuden tutkimukset ja asiantuntija-arviot MMM:n asetusten mukaisesti sekä lannoitevalmisteiden tuoteselosteiden laadinta
 • Laboratoriossamme määritetään jätteiden haitta-aineiden kokonaispitoisuudet, orgaanisen hiilen määrä, happoneutralointikapasiteetti (ANC) sekä liukoisuudet läpivirtaus- eli kolonnitestillä (CEN/TS 14405) sekä 1-tai 2-vaiheisilla ravistelutesteillä (SFS-EN 12457). Lisäksi tarvittaessa tutkimme jätteiden haitta-aineiden liukoisuuden riippuvuutta eri pH-arvoista (SFS-EN 14997)
Ota yhteyttä:

Kati Vaajasaari

Erityisasiantuntija
Puh. 03 246 1293


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille