Akkreditointi ja laatu - KVVY

Akkreditointi ja laatu

Laatujärjestelmän tärkein tehtävä on taata analyysi- ja mittaustulosten luotettavuus kaikissa olosuhteissa. Laboratoriomme toiminnan peruspilareita ovat puolueettomuus ja asiantuntevuus. Kehitämme laboratorion laatujärjestelmää ja akkreditoituja menetelmiä jatkuvasti ennakoiden asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) ry:n laboratorion laatujärjestelmä on FINAS-akkreditoitu laatustandardin SFS-EN ISO/IEC 17025: 2005 mukaisesti. KVVY:n laboratorio on lisäksi Elintarviketurvallisuusviraston (Eviran) elintarvikelain (23/2006), terveydensuojelulain (763/1994) , eläintautilain (441/2013), lannoitevalmistelain (539/2006), rehulain (86/2008) ja sivutuoteasetuksen (EY 1069/2009) nojalla hyväksymä, viranomaistutkimuksia tekevä laboratorio. Menetelmämme perustuvat kansainvälisiin standardeihin tai yleisesti hyväksyttyihin menetelmiin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Analyysivalikoimamme on laaja ja kaikki keskeiset menetelmät ovat akkreditoituja. KVVY:n laboratorioilla on myös oikeus käyttää ILAC-tunnusta testausselosteissa.

KVVY-laboratoriot ovat saman T064 FINAS-tunnuksen alla. KVVY:llä on laboratoriot Tampereella, Hämeenlinnassa, Porissa  ja Raumalla.

Näytteenottajamme ovat sertifioituja. KVVY:n tutkimuspalveluille on tekeillä ISO 9001 mukainen laatujärjestelmä. Laatujärjestelmä on dokumentointivaiheessa ja se tulee kattamaan mm. vesistönäytteenoton ja raportoinnin. Laatujärjestelmät muodostavat kokonaisuuden, jolla näytteenoton, testauksen, raportoinnin ja koko KVVY:n toiminnan laatu varmistetaan dokumentoidusti.

Ota yhteyttä:

Tarja Vikman
Laatupäällikkö
Kemisti
Puh. 03 246 1272


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi