Haja-asutuksen jätevesineuvonta - KVVY

Haja-asutuksen jätevesineuvonta

KVVY neuvoo haja-asutusalueiden asukkaita jätevesiasioissa puhelimitse ja sähköpostilla syyskuun loppuun asti Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Kärkölän ja entisen Hämeenkosken alueella. Kanta-Hämeessä neuvontaa tehdään lisäksi erilaisten kesätapahtumien yhteydessä ja tarvittaessa neuvojan voi pyytää myös omalle kiinteistölle jätevesijärjestelmää katsomaan. Kiinteistökohtaisia neuvontakäyntejä tehdään ainakin Hämeenlinnan haja-asutusalueilla. Neuvontatyöstä vastaa jätevesineuvoja Lauri Sillantie ja lisäksi Hämeen neuvontahankkeessa myös kesäneuvoja Laura Silén. Neuvontatyötä rahoittavat Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Neuvonta on asukkaille maksutonta.

KVVY on tehnyt kiinteistökohtaista neuvontaa vuosina 2008-2016 lähes 8200 kiinteistöllä. Lisäksi yleisneuvontaa on annettu yli 200 tilaisuudessa lähes 6000:lle kiinteistönomistajalle. Voit tutustua neuvontatyöhön tarkemmin vuosittaisista raporteista. Pirkanmaan kiinteistökohtaisen neuvontatyön pohjalta on tehty myös kunnittaiset yhteenvedot.

Ota yhteyttä:

Lauri Sillantie
Häme ja Pirkanmaa
Vastaava jätevesineuvoja
Puh. 050 570 9511
lauri.sillantie@kvvy.fi

Laura Silén
Häme
Jätevesineuvoja
Puh. 050 436 7754
laura.silen@kvvy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi