Haja-asutuksen jätevesineuvonta - KVVY

Haja-asutuksen jätevesineuvonta

KVVY:ltä saa maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Kiinteistökohtainen neuvonta on vuoden 2016 osalta päättynyt. Neuvontakäyntejä tehtiin vuonna 2016 yli 600 kpl Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi neuvontapisteitä ja yleisötapahtumia järjestettiin yhteensä 44 kpl. Voit tutustua neuvontatyön raportteihin sivulla julkaisut ja materiaalit. Neuvoja voi talvellakin kysellä puhelimitse tai sähköpostilla.

Kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin vuonna 2016 sekä Kanta-Hämeessä että Pirkanmaalla vakituisesti asutuilla kiinteistöillä kuntien valitsemilla alueilla. Neuvonta jakaantui yhteensä kahdeksaan Pirkanmaan ja kahteen Hämeen kuntaan. Jätevesineuvoja voi edelleen kysellä puhelimitse tai neuvojan voi kutsua kylän tai yhdistyksen omaan tapahtumaan. Menneiden tapahtumien tiedot löydät tapahtumakalenterista. Kaikki jätevesineuvonta on asukkaille maksutonta. Neuvontatyö rahoitetaan Hämeen ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten myöntämillä Ympäristöministeriön haja-asutuksen jätevesineuvonta-avustuksilla. KVVY on hakenut avustuksia neuvontatyön jatkamiseksi myös vuonna 2017. Tieto myönnetyistä avustuksista saadaan keväällä 2017.

Ota yhteyttä:

Lauri Sillantie
Häme ja Pirkanmaa
Vastaava jätevesineuvoja
Puh. 050 570 9511
lauri.sillantie@kvvy.fi


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi