Haja-asutuksen jätevesineuvonta - KVVY

Haja-asutuksen jätevesineuvonta

KVVY teki kesällä 2017 aktiivisesti haja-asutuksen jätevesineuvontaa Hämeessä ja Pirkanmaalla. Neuvontapisteitä järjestettiin 35 kpl, joilla tavoitettiin yli 500 kiinteistönomistajaa. Kiinteistökohtaista neuvontaa annettiin 145 kiinteistölle ja lisäksi yli 5000 kiinteistölle lähetettiin postitse tietoa keväällä muuttuneesta lainsäädännöstä. Neuvontaa annettiin myös puhelimitse ja sähköpostilla. KVVY on hakenut avustusta neuvontatyön jatkamiseksi vuonna 2018 Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Tieto neuvonta-avustuksista saadaan kevään 2018 aikana.

KVVY on tehnyt jätevesineuvontaa vuosina 2008-2017 yli 8300 kiinteistöllä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi yleisneuvontaa on annettu 240 tilaisuudessa lähes 6500 kiinteistönomistajalle. Neuvontatyötä ovat rahoittaneet Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset sekä vuosina 2008-2012 Maaseuturahasto. Voit tutustua neuvontatyöhön tarkemmin vuosittaisista raporteista. Kiinteistökohtaisen neuvontatyön pohjalta on tehty myös kunnittaiset yhteenvedot.

 

Ota yhteyttä:

Satu Heino
Hankevastaava
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1207


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi