Yhdistystoiminta - KVVY

Yhdistystoiminta

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vesiensuojelua toimialueellaan. Toimialue kattaa koko Kokemäenjoen vesistöreitin ja lisäksi Karvianjoen vesistöalueen. Yhdistys on perustettu vuonna 1961 ja sen jäseniä ovat alueen kunnat ja yritykset.

Yhdistys kokoaa vesien- ja ympäristönsuojelusta sekä hoidosta kiinnostuneet keskitettyyn ja yhtenäiseen ympäristönsuojelu- ja hoitotyöhön, yhtenäistää ja toteuttaa tutkimuksia sekä laatii selvityksiä. Yhdistys neuvoo ja ohjaa, antaa lausuntoja ja tietoja sekä pyrkii ehkäisemään ristiriitoja vesien- ja ympäristönsuojeluun sekä hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Oleellinen osa toimintaa on valistus-, tiedotus- ja koulutus- sekä kehittämistoiminta ja yhteyksien ylläpitäminen viranomaisiin, tutkimuslaitoksiin ja järjestöihin. Näkyvin osa yhdistystoimintaa ovat erilaiset neuvonta- ja tutkimushankkeet. Yhdistyksen ja sen toiminnan perusarvot ovat asiantuntevuus, luotettavuus ja puolueettomuus.

Yhdistyksen päätoimipaikka ja laboratorio sijaitsevat Tampereella. Lisäksi yhdistyksellä on laboratoriot Porissa ja Raumalla ja palvelupisteet Hämeenlinnassa ja Sastamalassa. Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toiminnan tavoitteena on edistää vesien- ja ympäristönsuojelua sekä hoitoa.

KVVY kuuluu myös vuonna 1973 perustettuun Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liittoon (SVYL), joka on on alueellisten vesiensuojeluyhdistysten katto-organisaatio.  Liitto edustaa jäsenyhdistyksiä yhteisissä asioissa suhteessa valtiovaltaan ja muihin julkisiin yhteisöihin. Liitto antaa lausuntoja, tekee esityksiä ja aloitteita sekä laatii kannanottoja vesien- ja ympäristönsuojelun kehittämiseksi ja julkaisee Aquarius-lehteä.

Ota yhteyttä:

Jukka Mattila
Toiminnanjohtaja
Limnologi
Puh. 03 246 1261


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi