Asiantuntijoidemme artikkeleita uusimmassa Vesitalous-lehdessä

Julkaistu: 30.08.2021
Kategoriat: Yhdistys

KVVY:n asiantuntijat ovat vahvasti mukana Vesitalous-lehden uusimmassa (4/21) vesistökunnostuksia käsittelevässä numerossa.

Mikko Ortamalan artikkeli käsittelee maatalouden vesienhallinnan tulevaisuutta. Ortamala esittelee kokonaisvaltaisen vesienhallinnan lähestymistapaa, jota soveltamalla saadaan huomioitua niin maatalouden kuin vesiensuojelunkin tarpeet erilaisissa vesienhallinnan hankkeissa.

Laura Virtanen, Hanna Arola ja Jukka Mattila osallistuivat kemikaloinnin kehittämistä käsittelevän artikkelin kirjoittamiseen. Artikkelissa esitellään hanketta, jossa tutkittiin kemikaloinnin kehittämistä rehevöityneen järven kunnostusmenetelmänä. Laura Virtanen teki hankkeen puitteissa ympäristötekniikan diplomityönsä, ja oli hankkeen pääasiallinen tutkija. ”Kemikaloinnin toteuttaminen vaatii asiantuntemusta, ja toimii oikein toteutettuna vaikuttavana osana kunnostustoimenpiteitä, mutta on harvoin yksin riittävä keino saavuttaa pysyviä tuloksia”, Laura tiivistää.

Asiantuntijoidemme artikkeleihin Vesitalous-lehdessä voit tutustua tästä.

Soita meille Soita meille