<? the_title(); ?> - KVVY

Hule- ja jätevesien haitta-aineet hallintaan tiedottamalla

Hule- ja jätevesien haitta-aineet hallintaan tiedottamalla -hankkeen tavoitteena on viestiä kuluttajille, kotitalouksille sekä kunta- ja kaupunkiorganisaatioille hule- ja jätevesien sisältämistä haitta-aineista ja opastaa, kuinka niiden haitta-ainekuormaa pystyttäisiin vähentämään. Tarkoituksena on vähentää haitallisten aineiden aiheuttamaa kuormitusta vesistöihin.

Kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen ovat Ympäristöministeriön Ahti-ohjelman (2023-2027) kantavia teemoja. Paremmalla vesien hallinnalla halutaan vaikuttaa tavanomaisen vesistökuormituksen vähentämisen lisäksi myös vesistöön päätyvien haitta-aineiden määrään. Aihe on erittäin ajankohtainen, ja useat aiheeseen liittyvät hankkeet ovat aikaisemmin saaneet ELY-keskusten kautta tukea. Nämä hankkeet ovat tuottaneet merkityksellistä tutkimustietoa sekä uusia toimintamalleja.

Aikaisemmista hankkeista saatu tieto on kuitenkin jäänyt osittain vähäiselle käytölle. Tarvetta tiedon jakamiselle on, ja hankkeissa tuotettua tietoa ja materiaalia voidaan hyödyntää rakennettaessa kuluttajille, kotitalouksille sekä kunta- ja kaupunkiorganisaatioille kohdennettua, selkeää ja havainnollista viestintää. Näin hankkeista saatua tietoa pystytään hyödyntämään tehokkaammin, ja se tavoittaa paremmin myös sellaiset tahot, jotka eivät ole kuulleet päättyneistä hankkeista tai osanneet hyödyntää niissä kehitettyjä toimintamalleja.  

Hankkeen tavoitteena on viestinnän ja ohjauksen avulla tehdä kaupunkivesien hallinta sekä haitta-aineiden vaikutukset vesistöihin paremmin tunnetuiksi. Tiedottaminen tapahtuu verkossa ja sosiaalisessa mediassa sekä messutapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää jo aikaisemmin päättyneiden hankkeiden loppuraportteja sekä niiden viestintään tarkoitettuja materiaaleja. Materiaalien käytöstä keskustellaan ja sovitaan alkuperäisten tekijöiden kanssa.  

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2024–15.7.2025. Hankkeen toteuttaa KVVY Yhdistys, joka tekee tiivistä yhteistyötä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (2019–2023) tukea saaneiden hankkeiden kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 25 291 euroa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriön vesien ja meren tilan parantamiseen tähtäävä Ahti-ohjelma (2023–2027), joka jatkaa osaltaan vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hankkeelle on myönnetty 80 % avustus, ja avustusta hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.  

Ota yhteyttä:

Katja Kotalampi

Jätevesiasiantuntija
Puh. 03 246 1334


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille