ELY-keskusten NEVALA-hankkeesta vauhtia turvetuotantoalueiden ennallistamiseen

Julkaistu: 14.05.2024
Kategoriat: Ajankohtaista, Vesi ja ympäristö, Vesiviesti-blogi, Yhdistys

Juuri alkaneessa NEVALA-hankkeessa pyritään tehostamaan turvetuotantoalueiden ennallistamistoimia. Hanke on erityisen ajankohtainen muun muassa Pirkanmaan pohjoisosissa, missä on paljon turvetuotantoalueita.

NEVALA-hankkeen projektipäällikkö Eeva-Maria Suontakanen ja suunnittelija Tommi Mäkinen esittelivät tuoretta hanketta KVVY Yhdistyksen Kunnostus 2 -hankkeen isännöimässä, LuPi-klubin kokouksessa Parkanossa. Klubi koostuu luoteispirkanmaalaisista yhdistyksistä, vesistökunnostajista ja muista vesiensuojeluun liittyvistä sidosryhmistä.

NEVALA-hankkeessa kartoitetaan ennallistamiseen sopivia turvetuotantoalueita ja laaditaan esiselvityksiä ennallistamistoimenpiteitä varten, ja näin edistetään soveltuvien kohteiden etenemistä erillisiksi toteutushankkeiksi. Hanke on Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen/Satakunnan ELY-keskusten yhteishanke, joka päättyy 30.6.2026.

NEVALA-hanke koskettaa Pirkanmaan osalta erityisesti Luoteis-Pirkanmaata, missä turvetuotannon merkitys ja vaikutukset ovat suuria paitsi ekologisesti myös taloudellisesti ja sosiaalisesti. Hankkeen avulla tehdään ennallistamiskohteisiin liittyvää esiselvitystyötä mahdollisimman pitkälle, ja mahdollisille kohteille pyritään löytämään vetäjätaho, joka toteuttaa käytännön ennallistamistyön erillisenä hankkeena.

NEVALA-hankkeen työntekijät, hymyilevä mies ja hymyilevä nainen, istuvat kokouksessa, jossa keskustellaan turvetuotantoalueiden ennallistamiseen tarkoitetusta hankkeesta.
Eeva-Maria Suontakanen ja Tommi Mäkinen muistuttivat, että NEVALA-hanke tarjoaa myös suunnitteluun apua.

NEVALA-hanketta rahoittaa Euroopan Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), jolla lievennetään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. Tilaisuudessa mukana ollut, hanketta hallinnoivan Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntija Janne Nummi kertoi, että JTF-rahoituksella tuetaan myös vesistökunnostuksia, jos kunnostuksen tarve liittyy selkeästi turvetuotantoalueiden aiheuttamaan kuormitukseen.

Suomessa JTF-rahaston toimet perustuvat tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Turvetuotannosta poistuvia alueita kunnostetaan, ennallistetaan ja käyttötarkoitusta muutetaan ympäristö- ja päästövaikutusten vähentämiseksi sekä elinkeinojen monipuolistamiseksi. Haittavaikutuksia kompensoidaan tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin ilmastosiirtymä vaikuttaa eniten.

Osin kasvillisuuden ja veden peittämä turvesuo.
Turvetuotantoalueiden ennallistamisella pyritään vähentämään niiden aiheuttamaa ilmasto- ja ympäristökuormitusta.

Arja Pihlaja Ylä-Satakunnan ympäristöyhdistyksestä toi puheenvuorossaan esiin, että sekä neuvontaa että hankkeen alkamista ja toimia tällä alueella on odotettu kovasti. Pihlaja korosti, että ennallistamiseen soveltuvissa kohteissa työtä tulisi olla nimenomaan heille, jotka ovat siirtymässä menettäneet työtä ja toimeentuloa. Käytännön kokemuksen tuoma asiantuntemus on tunnistettu: hankkeen suunnittelija Tommi Mäkinen muistutti, että ihmiset, jotka ovat turvetuotantoalueiden poistumisen myötä menettämässä toimeentulonsa, ovat myös parhaita asiantuntijoita ennallistamisessa.

Kunnostus 2 -hankkeessa koordinoidaan Ikaalisten reitin vesienhoitotyötä. Hanketta toteuttaa KVVY Yhdistys yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen sekä vesistöalueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta voit lukea lisää täältä: https://rakennerahastot.fi/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahasto-jtf

Teksti: Hanna Määttänen, KVVY Yhdistyskuvat: Anton Sundgren, Hanna Määttänen ja Elina Nystedt, KVVY Yhdistys

Soita meille Soita meille