Keurus-seminaarissa kuultiin hankkeen tuloksista ja suunnattiin tulevaan

Julkaistu: 22.11.2022
Kategoriat: Vesi ja ympäristö, Vesiviesti-blogi, Yhdistys

29.9. Haapamäen Suojan talolla järjestetyssä Keurus-seminaarissa katsastettiin Keurusselän valuma-alueen kunnostushankkeen toimia ja tuloksia, ja kurkistettiin myös hieman toivotun jatkohankkeen suunnitelmia. Suojan talolle oli torstai-iltapäivänä kokoontunut parisenkymmentä asiasta kiinnostunutta kuulijaa ja keskustelijaa. Aluksi hankkeen vetäjät Kirsi Kuoppamäki Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:stä (KVVY Yhdistys) ja Tuomo Laitinen Keski-Suomen vesi- ja ympäristö ry:stä (KSVY) kertoivat Keurusselän vedenlaadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Sitten kerrattiin hankkeen toimenpiteet ja katsottiin tehtyjä suunnitelmia, joita jatkohankkeessa olisi tarkoitus lähteä viemään toteutukseen.

Hankevastaava Kirsi Kuoppamäki kävi läpi vedenlaatutuloksia Keurusselän alueelta.

Keski-Suomen ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Lauri Kaisto toi kommenttipuheenvuorossaan esiin Keurus-hankkeen ansiot. Keurus- hanke on vaikuttava hanke, joka on nimenomaan kohdistunut laaja-alaisesti valuma-alueeseen ja sen haasteisiin, ja toteuttanut näin myös Keski-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelman mukaisia tavoitteita. Kaisto toi esiin myös ELY:n avustushaun mahdollisuutena paikallistoimijoiden omille hankkeille, ja kannusti paikallistahoja hyödyntämään Keurus-hankkeen asiantuntijoiden apua rahoitushakuja suunniteltaessa.

Seminaarissa kuultiin myös Metsäkeskuksen Mari Pänkäläisen puheenvuoro metsätalouden ja suometsien vesitaloudesta ja suojelusta. Iso osa Keurusselän valuma-alueesta koostuu suometsistä, joten Keurus-hankkeen toimenpiteissä on kiinnitetty huomiota niistä tulevaan hajakuormitukseen, ja kokeiltu paikallisesti esim. puupuhdistamoita. Tuomo Laitinen esittelikin paria hankkeen piirissä tehtyä pilottia näihin liittyen. Pänkäläinen vinkkasi Metsäkeskuksen myöntämän kemera-tuen yhtenä mahdollisena rahoituslähteenä metsä- ja suoelinympäristöjen ennallistamiseen ja metsätalouden vesiensuojelutöihin.

Seminaarin lopuksi syntyi mukavasti keskustelua paikallisista hankeideoista ja rahoitusmahdollisuuksista, ja voikin todeta, että Keurusselän alueella on saatu ainakin paikallisia innostumaan vesienhallinnan ja vesienhoidon kysymyksistä. Eli varmasti myös jatkohankkeelle Keurusselän alueella on tarvetta, jotta saadaan hyviä suunnitelmia vietyä käytäntöön ja ylläpidettyä alueen asukkaiden ja mökkiläisten intoa vesienhoitoon.

Seminaarin päätteeksi tutustuttiin vielä maastokäynnillä hankkeen puitteissa Vaissin tilan maille tehtyyn kosteikkosuunnitelmaan. Lehdon lintutornista käsin saatiin hyvä kokonaiskuva tulevasta kosteikkoalueesta ja kosteikon vaikutuksesta alueen vesienhallintaan. Suunnittelija Riku Huuskola KVVY Yhdistyksestä esitteli kosteikkosuunnitelmia ja kohdealuetta, ja maanomistaja Juho Vaissi kertoi toteutuksen aikataulusta ja maanomistajan roolista projektissa. Juho totesi olevansa tyytyväinen, että Keurus-hankkeen kautta pitkään vireillä ollut ajatus kosteikosta on vihdoinkin realisoitumassa. Valmista kosteikkoa pitäisi päästä katsastamaan ensi kesänä.

Suunnittelija Riku Huuskola esitteli kosteikkosuunnitelmia Lehdon lintutornissa.

Tutustu Kemera-rahoitusten hakemiseen.

Tutustu Keurus-hankkeeseen.

Soita meille Soita meille