Koukkujoen suun ruoppaus torjuu tulvia ja umpeenkasvua

Julkaistu: 12.02.2021
Kategoriat: Asiantuntijalta, Vesiviesti-blogi

Koukkujoki Heinolassa laskee vetensä pieneen Tuusjärveen. Viime vuosina vesi ei vaan enää ole esteettä sinne päässyt, kun jokisuun vesijättö on kasvanut täysin umpeen. Lusin osakaskunta oli saanut vinkkiä, että ELY-keskuksesta voisi hakea avustusta kunnostustoimien suunnitteluun ja päättikin ryhtyä toimeen.

Suunnittelua hyvässä yhteistyössä

Suunnitelman kohteelle teki Mikko Ortamala Etelä-Suomen Salaojakeskuksesta. -Kohteen suunnittelu eteni hyvinkin jouhevasti, kun osakaskunta osallistui aktiivisesti hankkeeseen alusta alkaen, kiittelee Ortamala. Suunnittelun päätavoitteeksi muodostui parantaa umpeen kasvamassa olevan Tuusjärven veden virtausta ruoppaamalla auki Koukkujoen suualuetta ja turvata samalla Ketlahdentien käyttö ja tierakenteen kunnossapito myös tulva-aikoina. Myös järven vedenpinnan nostosta keskusteltiin, mutta laserkeilausaineistoja ja mittatuloksia tutkimalla selvisi, että vedenpintaa ei ole yhtään varaa nostaa aiheuttamatta vahinkoa rantakiinteistöille. Ruoppauksen suunnittelua helpotti, kun järvelle oli jo aiemmin tehty laaja-alainen luontoselvitys, jota hyödynnettiin suunnittelussa.

 

Umpeen kasvanut jokisuu
Koukkujoen suulle avataan ruoppaamalla uusi uoma vesijättöalueen läpi. Vanha uoma jää tulvauomaksi. Kuva Mikko Ortamala.

Tavoitteiden asettamisesta liikkeelle

Kunnostuksen suunnittelussa tärkeintä on ensimmäiseksi miettiä kunnostuksen tavoitteet ja puntaroida eri menetelmien hyötyjä ja haittoja. Yleiskuvan hahmottamisen jälkeen maastomittauksien ja tarkempien selvityksien ja massalaskentojen jälkeen vasta voidaan miettiä sopivimpia kunnostusmenetelmiä ja niiden kustannustehokkuutta. -Ruoppaushankkeissa on hyvä muistaa, että alle 500 kuution ruoppaukseen riittää maa- ja vesialueen omistajien lupa sekä ilmoitus ELY-keskukseen. Sitä suuremmille ruoppauksille tarvitaan vesilain mukainen lupa Aluehallintovirastosta, muistuttaa Ortamala.

Hankkeet etenevät yleensä vaiheittain

Suunnitelma Koukkujoelle valmistui alkutalvesta. Seuraavaksi osakaskunnan on tarkoitus hakea ELY-keskuksesta avustusta suunnitelman toteuttamiselle. -Näin nämä hankkeet yleensä etenevät vaihe kerrallaan. On tärkeää muistaa toteutuksen jälkeen vielä kohteen jälkihoito eli avatun uoman pitäminen auki niittämällä, jotta vaikutukset jäävät pysyviksi. Hyvä suunnittelu antaa myös turvaa sekä hankkeen taloudelliselta että oikeudelliselta kannalta ja varmistaa, että eri intressiryhmien tarpeet on huomioitu, painottaa Ortamala.

 

Tutustu tarkemmin rannan ruoppaukseen

 

Teksti: Satu Heino, KVVY ry

Soita meille Soita meille