Maailman vaelluskalapäivänä KVVY:ssä iloitaan onnistumisesta

Julkaistu: 20.05.2022
Kategoriat: Yhdistys

Maailman vaelluskalapäivää vietetään 21.5. Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomio vaelluskaloihin ja vapaiden virtavesien merkitykseen vaelluskalojen elinkierron mahdollistamisessa. Virtavesien kunnostaminen, nousuesteiden poistaminen ja luontaisten kalakantojen palauttaminen on työtä, jota Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on alueellisena asiantuntijaorganisaationa tehnyt pitkäjänteisesti vuosien ajan.

Tämän vuoden vaelluskalapäivästä erityisen iloisen KVVY:llä tekee taimenhavainto, joka antaa uskoa virtavesien eteen tehtävän työn tuloksellisuuteen. Maanantaina 16.5. ammattikalastaja Petteri Kiiskilä sai Iidesjärven hoitokalastusrysästä 26 cm pitkän rasvaevällisen taimenen. Luultavimmin kyseessä on Vuohenojan mätirasiaistutuksista syntynyt poikanen, joka päätyi rysään matkalla kohti Pyhäjärveä.

-On todella hienoa nähdä, että pitkäjänteinen yhteistyö vaelluskalakantojen palauttamiseksi Pirkanmaan virtavesiin kantaa hedelmää. Meillä on todella aihetta juhlistaa Maailman vaelluskalapäivää tänä vuonna, sanoo KVVY ry:n Virta-hankkeen hankepäällikkö Heikki Holsti. Taimenhavainto on herättänyt suurta innostusta virtavesityötä tekevässä verkostossa.

Havainto on todella hieno, ja ensiaskel taimenen luontaisen elinkierron toteutumisesta välillä Vuohenoja-Iidesjärvi-Viinikanoja-Pyhäjärvi. Täytyy kuitenkin muistaa, että ihmeitä ei tapahdu, vaan niille pitää antaa mahdollisuus. Yksittäinen taimenhavainto on havainnontekijälle vain iloinen sattuma, mutta verkostotyön jakamisen kautta havainnon taustat tulevat esille ja havainto täydentää isoa kokonaiskuvaa taimenkantojen tilasta.  Iidesjärveen laskevaan Vuohenojaan on koemielessä istutettu taimenenmätiä vuosina 2019, 2020 ja 2021. Sähkökoekalastukset ovat antaneet erittäin positiivisia tuloksia istutusten onnistumisesta, joita nyt saatu havainto vaellukselle lähteneestä taimenesta vahvistaa.

Tiedon kulku taimenhavainnosta KVVY:lle on hyvä esimerkki laajan verkoston voimasta ja yhteistyön merkityksestä havaintojen saamiseksi ja työn vaikuttavuuden todentamiseksi. Havainto Iidesjärven taimenesta saatiin Tampereen kaupungin tilaaman hoitokalastuksen yhteydessä. Kaupungin hoitokalastuksen tavoitteena on parantaa järven tilaa. Taimen löytyi hoitokalastusta toteuttavan ammattikalastajan Petteri Kiiskilän rysästä. Kiiskilä ilmoitti havainnostaan hoitokalastusta koordinoivan KVVY Tutkimus Oy:n kalastotutkijalle Ari Westermarkille. Westermarkin kautta tieto kantautui KVVY ry:n Virta-hankkeen hankepäällikkö Heikki Holstille, joka taas informoi kututarkkailuryhmän verkostoa.

Pirkanmaan virtavesien hoitotyö laajeni merkittävästi, kun KVVY käynnisti vuonna 2018 nelivuotisen VIRTA-hanke kuntien, yritysten, vesialueiden omistajien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen tuella. Vuonna 2022 käynnistynyt VIRTA2-hanke jatkaa tätä hyvin käynnistynyttä työtä. KVVY kannustaa liittymään KVVY vesistökunnostusverkoston jäseneksi!

 

 

Soita meille Soita meille