PCR:n käyttö mikrobitutkimuksissa laajenee

Julkaistu: 21.04.2016
Kategoriat: Ajankohtaista, Laboratorio

PCR-tekniikan kehittyminen avaa monia uusia mahdollisuuksia erilaisten bakteerien, allergeenien ja epäpuhtauksien nopeaan ja herkkään tunnistamiseen. Tällä hetkellä PCR:ää käytetään KVVY:ssä elintarvike- ja puhtausnäytteiden patogeenien tunnistamiseen ja utaretulehdusnäytteiden tutkimiseen. Lähiaikoina valikoimaa lisätään mm. uusilla patogeeneillä ja hevosenlihan tunnistamisella elintarvikkeista. PCR-tutkimukset on keskitetty KVVY:n Porin toimipaikkaan Porilab:iin.

PCR-tutkimukset perustuvat solussa olevan perintöaineksen eli DNA:n tunnistamiseen. Alkuperäinen menetelmä on kehitetty jo 1980-luvulla, mutta vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana se on saanut enemmän jalansijaa ympäristö- ja elintarvikelaboratorioissa menetelmän kehitystyön myötä. Uusittua reaaliaikaista PCR:ää on sittemmin hyödynnetty niin mikrobien tunnistamisessa kuin allergeenienkin etsimisessä.

KVVY:ssä PCR-menetelmällä haetaan patogeenisia mikrobeja puhtausnäytteistä ja elintarvikkeista. Menetelmä on viljelymenetelmää herkempi ja toimii hyvin esimerkiksi puhtausnäytteissä riskien ennaltaehkäisemisessä. Menetelmän nopeus mahdollistaa sen käyttämisen mm. elintarviketeollisuudessa, jossa tulokset tulee saada nopeasti ennen tuotteiden markkinoille laskemista. Tällä hetkellä tutkittavia mikrobeja ovat Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica ja Yersinia pseudotuberculosis, mutta tutkittavia mikrobeja lisätään valikoimaan lähitulevaisuudessa.

KVVY on ottanut maaliskuun alussa käyttöönsä myös utaretulehdusanalytiikan PCR-menetelmällä. Sairautta aiheuttavien bakteerien hakeminen utaretulehdusnäytteistä on perinteisesti tehty viljelymenetelmällä, mutta nyt käytössämme on PCR-menetelmä, jolla etsitään 16 eri geenialuetta samanaikaisesti. Tämä mahdollistaa 15 eri bakteerityypin ja antibioottiresistenssiä aiheuttavan geenin havaitsemisen. Näytteitä lähettäessä voi maidon joukkoon laittaa säilöntätabletin, jolloin näytteen voi lähettää laboratorioon postin mukana ilman kylmäsäilytystä.

Lähitulevaisuudessa PCR-analytiikan käyttökohteita tullaan laajentamaan. Tulossa on hevosenlihan tunnistaminen elintarvikenäytteistä ja uusia patogeenimäärityksiä kuten Campylobacter jejuni/coli/lari. Myöhemmin suunnitelmissa on myös Legionella-bakteerien tutkiminen vesinäytteistä, asumisterveystutkimusten tekeminen PCR-menetelmällä ja mahdollisesti erilaisten allergeenien määrittäminen elintarvikenäytteistä.

Ota yhteyttä:

Mikrobiologi Meija Kivisaari puh. 03 246 1273, etunimi.sukunimi@kvvy.fi (KVVY-Porilab)

Soita meille Soita meille