ProAgria Länsi-Suomi ry:n ja KVVY Tutkimus Oy:n liiketoimintakauppa edistää vesitaloussuunnittelua Länsi-Suomessa

Julkaistu: 13.01.2022
Kategoriat: Yhdistys

ProAgria Länsi-Suomen vesitaloussuunnittelu siirtyi 1.1.2022 solmitulla sopimuksella KVVY Tutkimus Oy:lle.

Siirto vahvistaa KVVY:n ympäristöön ja vesitalouteen liittyvää suunnittelu- ja kehittämisosaamista. Kaupan myötä varmistetaan alueellisesti merkittävät peltosalaojasuunnitteluun liittyvät palvelut Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Myös maisemapalveluihin ja viherympäristöön sekä vesistöihin liittyvä osaaminen vahvistuu entisestään laajenevan yhteistyön kautta, joka luo uusia mahdollisuuksia kehittää toimintaa edelleen.

Länsi-Suomen ProAgria ry:ssä vesitaloussuunnittelijan toiminut Tapani Kyrölä siirtyy KVVY Tutkimus Oy:n palvelukseen vanhana työntekijänä 1.1 2022 alkaen.

– Vesitalouspalveluiden liiketoimintojen myynti KVVY Tutkimus Oy:lle on huolella harkittu askel. Tavoitteena on vesiosaamisen turvaaminen ja edistäminen toiminta-alueellamme. KVVY Tutkimus Oy:n laaja-alainen ympäristöasiantuntijuus mahdollistaa asiakkaidemme palvelun entistä laajemmin, sekä vaikuttaa kokonaisvaltaisemmin mm. hajakuormituksen vesistövaikutuksiin. Kaupalla varmistamme ProAgria Länsi-Suomen asiakkaille maatalousympäristön monipuoliset vesienhallinnan suunnittelupalvelut myös tulevaisuudessa, toteaa ProAgria Länsi-Suomen toimitusjohtaja Sami Iltanen.

– ProAgria Länsi-Suomen toiminta-alue vahvistaa KVVY Tutkimus Oy:n asemaa maaseudun vesienhallinnan asiantuntijana. Kauppa parantaa ja laajentaa entisestään yhteistyötä ProAgria yhteisön kanssa, sanoo KVVY Tutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mattila.

Soita meille Soita meille