Virtaa riittää!

Julkaistu: 13.09.2021
Kategoriat: Kalat ja kasvit, Vesiviesti-blogi

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksessä Heikki Holstilla ja Sami Ojalalla on ollut toiminnantäyteinen kesä ja paljon tekemistä on luvassa myös alkaneeseen syksyyn. Kesän aikana Holsti ja Ojala ovat muun muassa seuranneet virtavesikunnostusten vaikutuksia sähkökoekalastuksilla ja valistaneet kansalaisia virtavesiaiheisilla ympäristökasvatusohjelmilla. Vuonna 2018 alkanut VIRTA-hanke päättyy tänä vuonna ja tavoitteena onkin jatkohanke.

Seurannalla tietoa virtavesikunnostusten tuloksellisuudesta

VIRTA-hankkeen puitteissa on toteutettu 23 talkootapahtumaa, joissa on tehty 113 taimenen kutusoraikkoa. Tänä vuonna talkoilla kunnostettavia kohteita on ennätykselliset yhdeksän kappaletta. Toteutettujen virtavesikunnostusten vaikutuksia taimenkantaan on tarkkailtu sähkökoekalastusten avulla.

– Vuosittain kahlaamme läpi noin 100 koealaa elo-syyskuun aikana ja tänä vuonna koealoja on luvassa entistä enemmän, Holsti ennakoi. Sähkökoekalastuksessa kalat tainnutetaan sähkön avulla mittauksia varten, minkä jälkeen kalat palautetaan elävinä takaisin vesistöön.

– Ennen kunnostuksia tehdään sähkökoekalastus ja vastaavasti myös kunnostusten jälkeisinä vuosina tilannetta seurataan samalla menetelmällä, Holsti kertoo. Siten saadaan selville, onko kunnostustoimilla ollut vaikutusta alueen taimenkantaan, hän jatkaa.

Kaksi miestä kahlaa joessa, toisella sähkökoekalastuslaitteisto ja toisella haavi.

Sähkökoekalastusta Putaankoskella Orivedellä 2021. Kuva: Elina Nystedt KVVY ry.

– Viime vuonna Nokian Kyyninojalla ennen kunnostuksia pidetyssä sähkökoekalastusnäytöksessä haaviin saatiin 7 nollikasta. Vuotta myöhemmin samalta koealalta saatiin 24 nollikasta ja 3 1-vuotiasta taimenta, Ojala kertoo. Tämä tarkoittaa sitä, että viime vuonna talkoilla toteutetuista soraistuksista on ollut apua ja taimenkanta voi nyt paremmin, korostaa Holsti.

VIRTA-hankkeelle on tarkoitus hakea jatkoa, missä panostettaisiin muun muassa kunnostustalkoilla tehtyjen soraikkojen huoltamiseen. Tarkoituksena on sitouttaa talkoilijoita pitämään huolta lähivesistään, Ojala toteaa.

VIRTA-hankkeessa tehdyillä sähkökoekalastuksilla on myös kartoitettu yleisesti taimenkantojen ja virtavesien tilaa, sekä seurattu mätirasiaistutusten tuloksia.

– Kevään 2021 aikana tehtiin ennätysmäärä mätirasiaistutuksia, joten nyt kuluvana kesänä olemme käyneet seuraamassa sähkökoekalastuksien avulla, kuinka mätirasiaistutukset ovat onnistuneet, Holsti kertoo. Tämä tarkoittaa, että miehet ovat joka päivä kahluuhousut jalassa elokuun alusta syyskuun loppuun, joten kiireistä on, naurahtavat Holsti ja Ojala.

Kalat kiinnostavat myös koululaisia

Kaksikko on järjestänyt myös sähkökoekalastusnäytöksiä koululaisille ja olipa tänä vuonna myös yksi senioriryhmäkin.

– Tämä on osa laajempaa VIRTA-hankkeen ympäristökasvatusohjelmaa, Holsti kertoo. Tänä vuonna muun muassa paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset ovat olleet mukana tässä ympäristökasvatustyössä, hän jatkaa. Ympäristökasvatuspäivän aikana opitaan virtavesistä, tutustutaan paikalliseen oman kotikunnan virtavesikohteeseen ja kalastoon. Ympäristökasvatus on tärkeää työtä ja sitä pyritään järjestämään myös jatkossa, kertovat Holsti ja Ojala.

Oranssitakkinen henkilö puhuu yleisölle ulkoilmassa.

Ympäristökasvatusta Oriveden Putaankoskella 2021. Kuva: Elina Nystedt KVVY ry.

 

Teksti: Ympäristöasiantuntijat Hanna Arola ja Elina Nystedt sekä kalastotutkija Sami Ojala, KVVY ry

Kuvat: Ympäristöasiantuntija Elina Nystedt, KVVY ry.

Blogikirjoitus on osa VIRTA-hanketta, jossa KVVY ry toteuttaa virtavesien kunnostuksia ja kerää samalla tietoa kunnostustoimien vaikutuksista Kokemäenjoen vesistöalueella. Hankkeessa kartoitetaan vesistöalueella esiintyviä alkuperäisiä taimenkantoja ja selvitetään taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä. Hankkeen rahoitukseen on sitoutunut laaja joukko kuntia, vesialueiden omistajia, ELY-keskus sekä yrityksiä ja yhdistyksiä. Tutustu tarkemmin VIRTA-hankkeeseen.

Soita meille Soita meille