Hauki-hanke - KVVY

Hauki-hanke

KVVY kunnostaa Kangasalan Kirkkojärveä laajamittaisten hauki-istutusten avulla. Kirkkojärvi kuuluu Natura 2000-alueeseen ja on luonnonsuojelullisesti arvokas lintuvesi, jonka vuoksi perinteisempien kunnostusmenetelmien käyttäminen ei ole mahdollista. Runsaiden poikasistutusten avulla pyritään vahvistamaan särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta ja näin tasapainottamaan rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta. Hauki-hanke on saanut kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta.

Vuoden 2017 hauki-istutukset tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa. Poikkeuksellinen kylmä kevät hidasti kevätkutuisten kalojen mädin kuoriutumista, mikä aiheutti viivästystä myös Kirkkojärven istutusten aikatauluun.

Hauen vastakuoriutuneita poikasia istutettiin suunnitelman mukainen määrä, eli yhteensä n. 300 000 kpl. Poikaset olivat istutushetkellä keskimäärin n. 1,5 cm pituisia. Poikaset levitettiin veneiden avulla rantojen lähellä sijaitseviin kasvillisuusvyöhykkeisiin. Vesikasvillisuuden runsaus ja lajikoostumus vaihteli huomattavan paljon Kirkkojärven ranta-alueiden välillä. Tiheä kasvillisuus antaa pienpoikasille parhaimman suojan.

Hauenpoikaset olivat istutushetkellä keskimäärin n. 1,5 cm pituisia.

 

Hauki-hankkeen vetäjä Ari Westermark valmistelemassa istutusta.

 

Teemu Koski levittämässä hauenpoikasia rannanläheisiin kasvillisuusvyöhykkeisiin.

 

Myöhemmin kesällä tehtävät koekalastukset tulevat näyttämään, miten hauen poikaset ovat menestyneet Kirkkojärven eri osissa. Vuoden 2017 verkkokoekalastukset tehtäneen todennäköisesti elokuun loppupuolella. Samoin rantavyöhykkeen sähkökoekalastukset aloitetaan jo loppukesällä. Luonnollisesti vain pieni osa poikasista selviytyy ensimmäisen kesän loppuun, jolloin poikasten toivotaan olevan vähintään 10 cm pituisia. Tämän kokoisina ne pystyvät syömään lähinnä muita samana vuonna syntyneitä kalanpoikasia. Koekalastuksen tuloksen perusteella päätetään vuosina 2018 ja 2019 tarvittavat istutusmäärät. Koekalastusten lisäksi istutuksen vaikutuksia tullaan seuraamaan myös muiden luontoarvojen osalta.

Istutusten tavoitteena on tasapainottaa rehevöityneen Kirkkojärven kalaston rakennetta ja ravintoverkkoa vahvistamalla särkikaloihin kohdistuvaa saalistusta. Verkkokoekalastukset ovat osoittaneet, että Kirkkojärven sisäistä kuormitusta ylläpitävät särkikalat ovat nykyisin erittäin runsaita. Kirkkojärvellä oli erittäin runsas suurahven- ja haukikanta mm. 2000-luvun vakavan happikadon jälkeen, mutta tämä petokalojen valtakausi jäi lyhytkestoiseksi. Poikaskartoituksen perusteella hauen luontainen lisääntyminen on onnistunut viime aikoina heikosti.

Hauki-hanke on saanut kolmivuotisen (2017 – 2019) rahoituksen Kantri ry:n Leader-rahoituksesta. Hankkeen päätoteuttaja on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. Hanke toteutetaan yhteistyössä vesialueen omistajien, Kangasalan kunnan, Kirkkojärvi-työryhmän Pirkanmaan ELY-keskuksen sekä muiden intressiryhmien kanssa.

 

Lisätiedot:

Kalastotutkija Ari Westermark
Puh. 03 246 1218
ari.westermark@kvvy.fi