Vuoden 2018 toimet

Hauki-istutukset keväällä 2018

Vuoden 2018 hauki-istutukset päästiin toteuttamaan vasta kesäkuun alussa. Myös kevät 2018 oli edellisen vuoden tavoin pitkään poikkeuksellisen kylmä, eikä toukokuun poikkeuksellinen hellejakso helpottanut poikasten saatavuutta. Poikkeuksellisen kevään takia poikastuottajalta saatiin vain 120 000 hauen vastakuoriutunutta poikasta tilatun 300 000 sijaan.

Pituudeltaan 14–15 mm poikaset istutettiin yhdellä istutuskerralla ja samalla menetelmällä kuin edeltävänä vuonna. Poikaset levitettiin veneistä mahdollisimman lähelle rantojen kasvillisuusvyöhykkeitä. Kirkkojärven vesikasvillisuuden tilanne havaittiin kuitenkin vähintään yhtä huolestuttavaksi kuin vuonna 2017. Vesiruton ja niitä peittävän viimevuotisen rihmaleväkasvuston runsaus esti soutamisen rantojen tuntumassa.

Kasvillisuus on järvellä paikoin niin läpitunkematonta, ettei se enää tarjoa parasta mahdollista suojaa edes kalan poikasille. Kasvillisuuden runsaus tullee aiheuttamaan happiongelmia myös tänä vuonna. Ruttokasvuston ulkoreunalla havaittiin poikkeuksellisen suuria määriä n. 15 mm pituisia särjen poikasia. Vaikuttaa siltä, että toukokuun helteet ovat suosineet ainakin särjen lisääntymistä.

Hauki-istutukset toteutettiin kesäkuun alussa.

 

 

Ota yhteyttä:

Heikki Holsti
Kalasto- ja vesistöhankkeet
Ympäristöasiantuntija
Puh. 03 246 1259

Ari Westermark
Kalastotutkimukset
Kalabiologi
Puh. 03 246 1218


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi