Iso-Tarjannevesi-hankkeen loppuseminaari oli yleisömenestys

Julkaistu: 19.10.2022
Kategoriat: Yhdistys

Iso-Tarjannevesi- hanke on herättänyt paljon kiinnostusta ja mielipiteitä, eikä loppuseminaari ollut poikkeus. Perjantaina 28.10. Ruoveden Urheilutalolla pidettyyn tilaisuuteen saapui paikan päälle noin 90 henkeä, ja yli 100 osallistujaa oli mukana Teamsin välityksellä. Iso-Tarjannevesi-hankkeen päätavoitteena on ollut kartoittaa hankealueen vesistöön rajoittuvien kiinteistöjen omistajien mielipidettä Iso-Tarjanneveden haitallisten alhaisten vedenpinnan korkeuksien nostamisesta. Hankkeessa on pyritty myös aktivoimaan ja sitouttamaan kiinteistön omistajia sekä muita asianosaisia kunnostustoimien eteenpäin viemistä varten.

Tapahtuman aluksi hankepäälliköt Heikki Holsti ja Hanna Arola KVVY Yhdistyksestä pitivät lyhyet puheenvuorot hankkeen taustasta ja rantakiinteistöjen omistajille tehdyn kyselyn tuloksista sekä hankkeen mahdollisista. Kyselyn tuloksia oli käsitelty laajemmin jo keväällä 2021 hankkeen pitämän webinaarin yhteydessä. Yhteenvetona voisi todeta, että enemmistö rantakiinteistöjen omistajista kokee matalan vedenkorkeuden haittana, ja olisi halukas tukemaan vedenpinnan nostohanketta. Sitten kuultiin tallenteena KVVY Yhdistyksen Ella Ketolan esitys siitä, kuinka paikkatietoanalyysin avulla voidaan arvioida vedenpinnan noston haittoja. Paikkatietoanalyysiä hyödyntämällä voidaan luoda skenaarioita erilaisten vedenkorkeuksien vaikutuksista ja laskea korvausperusteita veden alle jäävien maa-alueiden osalta.

Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoi Pirkanmaan alueella toteutetuista ja käynnissä olevista vedenpinnan nostohankkeista. Mäkysen puheenvuorosta kävi ilmi, että tämän kaltaiset hankkeet usein kestävät vuosia, ja mitä paremmin valmistellut suunnitelmat viranomaiselle on esittää, sitä nopeammin asiat etenevät. Mäkynen myös korosti sopimisen merkitystä, jotta vältytään käsittelyä hidastavilta valituksilta ja saadaan hanke etenemään sopuisasti yhteistyössä. Tämä vaatii kaikkien asianosaisten kuulemista ja keskustelua hankkeen tavoitteista.

Lopuksi kuultiin kokemuksia vedenpinnan nostohankkeiden etenemisestä muissa vesistöissä. Ylöjärven Kuusjärven vedenpinnan nostohanketta esittelivät Pasi Kastari ja Markku Salonen. Kangasalan Vesijärvellä käynnissä olevasta hankkeesta kertoivat Jukka Oksanen ja Pekka Pajakkala. Molemmissa hankkeissa on tarvittu paljon paikallisten aktiivisuutta ja talkootyötä, jotta hankkeita on saatu edistettyä.

Ohjelmaan oli varattu runsaasti aikaa kysymyksille ja keskustelulle, ja kysymyksiä ja kommentteja riittikin runsaasti ja keskustelu oli vilkasta. Lopputulemana todettiin, että hankkeen jatko riippuu nyt sopivan hakijan löytymisestä ja rahoituksen turvaamisesta, mikä varmasti edellyttää yksityisten maanomistajien lisäksi myös alueen kuntien ja kaupunkien sitoutumista hankkeeseen. Nyt päättyvässä Iso-Tarjannevesi-hankkeessa ovat olleet mukana Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Ruoveden kunta sekä Virtain ja Mänttä-Vilppulan kaupungit.

Lue lisää ja tutustu aineistoihin

Soita meille Soita meille