Loiku II sai rahoituksen Loimijoen vesienhoitotyön jatkamiselle

Julkaistu: 03.05.2021
Kategoriat: Loimijoen alue

Maa- ja metsätalousministeriö ja Ympäristöministeriö ovat myöntäneet lähes 160000 euron avustuksen Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II (Loiku II) -hankkeelle Loimijoen alueen vesienhoitotyön jatkamiseksi vuosina 2021-22. -Olemme avustuksesta erittäin iloisia, toteaa ympäristöasiantuntija Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä (KVVY). Rahoitus mahdollistaa edellisessä Ympäristöministeriön rahoittamassa Loiku-hankkeessa hyvälle alulle saadun työn jatkamisen. Lisäksi saamme hankkeen myötä uuden kumppanin, Varsinais-Suomen kestävän kehityksen organisaation Valonian, jonka kanssa edistämme toimia Loimaan Hanhijoen alueella.

Loiku II -hanke aloittaa syksyllä 2020 yhteen kootun Loimijoen pelastusohjelman vesienhoitotoimien toimeenpanon. -Tavoitteemme on keskustella laajasti alueella toimivien tahojen kanssa ja etsiä yhdessä keinoja, joilla kukin voisi vesienhoitoa osaltaan edistää. Haasteet ovat Loimijoen alueella niin suuret, että kaikkien panosta tarvitaan niiden ratkaisemiseksi, Heino toteaa.

Hanke jatkaa myös edellisessä hankkeessa Punkalaitumen Nientenojalle suunniteltujen vesienhoitotoimien toteutuksen edistämistä. -Nientenojan alueelle on jo rakentumassa laavu ja retkeilyreitistö. Lisäksi kahden peltoalueen peruskuivatukseen ja luonnonmukaisiin 2-tasouomiin myönnettiin tukea Makera-varoista. Loiku II -hankkeen toimesta tehdään samassa yhteydessä ojaan allasrakenteita. Lisäksi pyrimme löytämään rahoituksen lopuillekin suunnitelluille rakenteille sekä auttamaan maanomistajia rakentamistöissä, Heino jatkaa.

Uutena alueena valuma-aluetoimien kokonaisvaltaista edistämistä tehdään Loimaan Hanhijoella. Pohjana työssä on Valonian tekemä Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma. -Hienoa päästä yleissuunnitelman toimia nyt käytännössä edistämään, toteaa Valoniassa hankkeesta vastaava vesiasiantuntija Jarkko Leka. Hanhijoen alue on ainutlaatuinen merkittävän pohjavesivaikutteisuuden vuoksi. Siellä esiintyy pohjavesivaikutuksesta riippuvaisia arvokkaita luontotyyppejä ja eliölajeja mm. luonnonvaraisesti lisääntyvä taimenkanta. Loiku II -hankkeen tavoitteena onkin edistää laaja-alaisesti vesienhoitotoimien toteutumista huomioiden niin maan- ja metsäomistajien tarpeet kuin myös luonnon monimuotoisuus ja kalasto.

KVVY on koordinoinut Loimijoen alueen vesienhoitotoimien edistämistä vuodesta 2019 alkaen. -On ollut hienoa huomata, miten tärkeä vesistö alueen asukkaille on. Erityisen iloinen olen alueen kuntien aktiivisesta osallistumisesta vesienhoitotoimien suunnitteluun. Ilman kunnilta saatavaa perusrahoitusta ei tämänkään hankkeen toteuttaminen olisi mahdollista, toteaa Heino tyytyväisenä. Ministeriöiden rahoitukset osoittavat, että olemme onnistuneet nostamaan alueen myös valtakunnalliseen valokeilaan. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin!

Lisätiedot Loiku II -hankkeesta:

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Ympäristöasiantuntija Satu Heino puh. 050 560 3088, etunimi.sukunimi@kvvy.fi

 

Valonia

Vesiasiantuntija Jarkko Leka puh. 040 197 2265, etunimi.sukunimi@valonia.fi

Taustamateriaalit:

Loimijokityön nettisivut: kvvy.fi/ loimijoki

Loimijoen pelastusohjelma: kvvy.fi/pelastusohjelma

Hanhijoen vesienhoidon yleissuunnitelma (Valonia)

Esite valuma-aluesuunnittelun toimintamallista: Yhteistyöllä valuma-alue kuntoon (pdf)

Video Nientenojan pilottialueelta: Nientenojan pilottialueen kunnostustoimet

Tarinakartta Nientenojan pilottialueelta: Loimijoki kuntoon ojanvarsi kerrallaan

Soita meille Soita meille