<? the_title(); ?> - KVVY

Käyttö ja hoito

Jätevesijärjestelmä on oleellinen osa kiinteistön vesihuoltoa. Jätevesijärjestelmä on pitkän ajan investointi, jonka käyttöikä on 15-20 vuotta tai jopa pidempi. Käyttöikä voi kuitenkin jäädä lyhyeksi, mikäli järjestelmä ei vastaa kiinteistön tarpeita, sitä ei ole rakennettu oikein tai järjestelmän hoito- ja huoltotoimet laiminlyödään. Järjestelmän toimintakuntoa tulee seurata säännöllisesti ja tehdä tarvittavat kunnostustoimet ajoissa.

Jätevesijärjestelmän toimintakuntoa voi arvioida itse

Haistele, onko järjestelmän lähellä voimakasta hajua

Voimakas haju on merkki järjestelmän toimintahäiriöstä tai järjestelmän tuuletus ei toimi kunnolla purkupaikalta rakennuksen katolle asti. Tarkista tuuletuksen ja puhdistusprosessin toiminta.

Tutki järjestelmän rakenteiden kuntoa

Rakenteita on helpoin tutkia lietetyhjennyksen jälkeen. Säiliöiden ja putkiliitosten tulee olla tiiviitä. Sadevettä ei saa päästä järjestelmään eikä säiliöistä vuotaa puhdistumatonta jätevettä maastoon. Mahdolliset routavauriot, esimerkiksi kaatuneet tuuletusputket, tulee korjata heti.

Tutki puhdistusprosessin toimivuutta

Jätevesi puhdistuu eri järjestelmissä eri tavalla. Laitevalmistajan ohjeissa kerrotaan, miten järjestelmän toimintaa voi seurata. Erityisesti laitepuhdistamo on herkkä häiriöille ja jo pieni määrä esim. tärpättiä tai viemärinpuhdistusainetta voi heikentää puhdistamon mikrobitoimintaa. Järjestelmän padotus, voimakas haju tai purkupaikan liettyminen ovat merkkejä toimintahäiriöistä ja vaativat välittömiä toimia.

Seuraa järjestelmän purkuveden laatua

Puhdistunut jätevesi on suhteellisen väritöntä, hajutonta ja siinä ei ole lietettä. Kannattaakin seurata säännöllisesti, miltä näytteenottokaivossa oleva tai purkuputken päästä tuleva vesi näyttää.

Seuraa hoito- ja huoltotoimien säännöllisyyttä

Kaikki järjestelmän hoito- ja huoltotoimet kannattaa kirjata ylös. Jos esimerkiksi lietteentyhjennysväli tai puhdistamon kemikaalinkulutus muuttuu, vaikka kiinteistön käyttö ei ole muuttunut, tulee muutoksen syy selvittää.

Opas: Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely suunnittelusta käyttöön (KVVY ry, 2015) elinkaarisykli

Soita meille Soita meille