<? the_title(); ?> - KVVY

Kuivakäymälät

Kuivakäymälä on hyvä ratkaisu niin vakituisessa asumisessa kuin mökeilläkin. Moderni ja hajuton ratkaisu ei tuo lisävaatimuksia pesuvesien käsittelylle ja on usein vesivessaa edullisempi toteuttaa. Kuivakäymälän voi asentaa joko asuinrakennuksen sisälle tai erilliseen rakennukseen. Tärkeää on huolehtia ilmanvaihdosta ja tuotosten asianmukaisesta jatkokäsittelystä.

SisäkuivakäymälätOpas: Kesämökin pesuvedet ja kuivakäymälät (KVVY ry, 2015) sisäkuivakäymälä

Sisäkuivakäymälällä tarkoitetaan sisälle asennettavaa vedetöntä käymälää. Laitteita on saatavilla moniin erilaisiin käyttökohteisiin. Osa laitteista tarvitsee sähköä, mutta aurinkopaneelillakin toimivia laitteita löytyy. Laitteen sijoittamisessa on tärkeää ottaa huomioon käyttömukavuus ja huoltoreitit. Hyvin toimiva ilmanvaihto on tärkeää erityisesti kompostoiville ja tuhkaaville laitteille. Tuuletusputken asentamisessa tulee noudattaa tarkasti laitevalmistajan ohjeita ja kylmien tilojen läpi menevät putket lämpöeristää. Kuivakäymälät ottavat korvausilman käymälätilasta.

Sisäkuivakäymälöitä on tasalattia- ja kahden kerroksen malleja. Tasalattiamalleissa kaikki toiminnot ovat käymälälaitteen sisällä. Laitteet joko pakastavat, kompostoivat tai tuhkaavat käymälätuotoksen. Tasalattiamallit ovat herkkiä ylikuormitukselle. Käymälä tulee mitoittaa riittävän suurelle käyttäjämäärälle. Kahden kerroksen käymälässä kompostisäiliö on istuimen alla alemmassa kerroksessa. Ympärivuotisessa käytössä olevalle mökille suositellaan niin suurta säiliötä, että se riittää talven yli ilman tyhjennystarvetta. Säiliön voi myös lämpöeristää.

Ulkohuussit

Huussi voi olla joko kokonaan itse rakennettu tai osittain/kokonaan kaupallisista osista koottu. Kompostisäiliöstä tulee nousta suora tuuletusputki huussin katon yli. Tuuletusputken päässä on hyvä olla suojahattu. Kuiviketta lisätään yleensä jokaisen käyttökerran jälkeen.

Huussin hajuttomuus varmistetaan asianmukaisella nesteiden käsittelyllä. Huussin pohjan tulee olla tiivis ja ulostetta, suotonestettä tai eroteltua virtsaa ei saa valua suoraan maahan. Kaikki muodostuvat nesteet tulee kerätä erilliseen kanisteriin, haihduttaa tai imeyttää turpeeseen. Suotoneste on käymälätuotoksen läpi suotautunutta virtsaa, joka sisältää suolistobakteereita. Eroteltu virtsa on käymäläistuimessa eroteltua virtsaa, joka ei ole ollut kosketuksissa ulosteen kanssa.

Käymälätuotoksen ja –nesteiden käsittely

Käymälätuotosta tulee kompostoida ennen hyötykäyttöä vähintään vuosi tiivispohjaisessa kompostorissa. Käymälätuotoksen maahan hautaaminen on kiellettyä. Kompostoitua käymälätuotosta voi käyttää omalla tontilla esim. maanparannusaineena.

Käymälästä kerättyjä nesteitä voi vedellä laimennettuna käyttää omalla tontilla lannoitteena tai kompostiherätteenä. Virtsa sisältää paljon typpeä ja sitä kannattaa käyttää lannoitukseen erityisesti kasvukauden alussa. Suotoneste tulee hygienisoida säilyttämällä sitä suljetussa säiliössä noin vuosi ennen lannoituskäyttöä.

Soita meille Soita meille