<? the_title(); ?> - KVVY

Vessavesijärjestelmät

Lainsäädännössä ei ole määritelty hyväksyttyjä puhdistusmenetelmiä kiinteistökohtaiselle jätevesienkäsittelylle. On ainoastaan määritelty taso, kuinka paljon puhdistumista järjestelmässä tulee tapahtua. Pelkällä saostussäiliökäsittelyllä puhdistusvaatimuksiin ei päästä, vaan saostussäiliöiden lisäksi tulee olla varsinainen puhdistusjärjestelmä. Järjestelmän suunnittelu vaatii ammattitaitoa ja siinä onkin hyvä käyttää apuna jätevesisuunnittelijaa. Yleisimmin käytettyjä puhdistusmenetelmiä ovat erilaiset maaperäkäsittelyjärjestelmät ja laitepuhdistamot.

Maaperäkäsittelyjärjestelmät

Maaperäkäsittelyjärjestelmissä jäteveden puhdistuminen tapahtuu rakennetussa suodatinhiekkakerroksessa. Mikäli vesi tämän jälkeen imeytyy perusmaahan, puhutaan imeytyskentästä. Maasuodattamossa kentän pohjalla on kokoomaputket, joita pitkin puhdistunut vesi johdetaan esim. ojaan. Maaperäkäsittelyjärjestelmä vaatii aina esikäsittelyksi saostussäiliöt, joihin jäävät rasvat ja kiinteät aineet. Saostussäiliöiden kunnosta huolehtiminen ja säännöllinen tyhjennyttäminen 1-2 kertaa vuodessa ovat edellytys maaperäkäsittelyn toimivuudelle ja pitkälle käyttöiälle. Kenttä tulee rakentaa niin, että pintavedet ohjautuvat kentästä poispäin. Kentän päälle ei saa istuttaa pitkäjuurisia kasveja ja kentän tuuletusputket tulee jättää niin pitkiksi, että ne pysyvät talvella lumen yläpuolella.

Opas: Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely suunnittelusta käyttöön (KVVY ry, 2015) maaperäkäsittely

Erillisviemäröinti

Kiinteistön vessa- ja pesuvedet voidaan johtaa myös erillisiin järjestelmiin. Vessavedet voidaan johtaa umpisäiliöön ja tyhjennyttää loka-autolla vesihuoltolaitoksen puhdistamolle. Kiinteistöllä voi olla käytössä myös kuivakäymälä, jolloin virtsan ja ulosteiden ravinteet voidaan käsiteltyinä hyödyntää omalla tontilla. Pelkät pesuvedet voidaan puhdistaa joko maaperässä tai tehdasvalmisteisessa pesuvesisuodattimessa.

Laitepuhdistamot

Laitepuhdistamossa jäteveden puhdistuminen tapahtuu panospuhdistamon prosessisäiliön aktiivilietteessä tai biosuotimen suodatinmateriaalin pinnalla. Osa laitepuhdistamoista vaatii esikäsittelyksi saostussäiliöt. Kun mukana on myös vessavesiä, poistetaan jäteveden fosfori saostamalla. Puhdistetun jäteveden purkujärjestelyt tulee suunnitella huolella erityisesti panospuhdistamoissa, jotka tyhjentävät kerralla paineella suuren määrän vettä. Laitepuhdistamon hyvä toiminta edellyttää viemärin oikeaa käyttöä, lietteiden säännöllistä tyhjennyttämistä ja puhdistusprosessin säännöllistä hoitamista laitevalmistajan ohjeiden mukaan.

Opas: Kiinteistökohtainen jätevedenkäsittely suunnittelusta käyttöön (KVVY ry, 2015) laitepuhdistamo

Soita meille Soita meille