<? the_title(); ?> - KVVY

Jätevesiosaajat

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ylläpiti vuosina 2013-2020 listaa alueellaan toimivista jätevesijärjestelmien suunnittelijoista ja muista jätevesiosaajista. Osaajapankin ylläpito liittyi vahvasti yhdistyksen tekemään jätevesineuvontatyöhön. Neuvontatyö loppui vuoden 2019 lokakuussa jätevesilainsäädännön siirtymäajan päättyessä. Osaajapankin ylläpito lopetettiin tammikuussa 2021. Tietoa jätevesisuunnitelmien tekijöistä voit kysyä esimerkiksi kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvonnasta.

Soita meille Soita meille