<? the_title(); ?> - KVVY

Imeytyskenttä Hauholla

Kiinteistön uusi omistaja alkoi selvittää ostamansa talon jätevesijärjestelmää reilut kaksi vuotta sitten. Selvitystyön tuloksena selvisi, ettei jätevesijärjestelmä ole ajan tasalla. Omistaja päätti uudistaa jätevesijärjestelmän ja tilasi suunnitelman uudesta järjestelmästä saman tien.

Kiinteistön asuinrakennus sijaitsee noin 300 metrin päässä lähimmästä vesistöstä. Vanhana jätevesijärjestelmänä toimivat 70-luvun alussa rakennetut betoniset saostussäiliöt ja imeytyskenttä, joiden uusiminen alkoi olla ajankohtaista. Kiinteistö ei kuulu niihin, joiden pitäisi uudistaa jätevesijärjestelmänsä lainsäädännön vuoksi ensi syksyyn mennessä. Lainsäädännön aikaraja koskee vain pohjavesi- ja ranta-alueita. Vanha jätevesijärjestelmä oli kuitenkin tullut tiensä päähän, eikä sen puhdistusteho vastannut nykyaikaista järjestelmää. Kiinteistönomistajalle oli tärkeää hoitaa asiat kuntoon. Jätevesijärjestelmän uusimisella voi kiinteistönomistaja hoitaa oman vastuun ympäristöasioista. Kyse onkin juuri haja-asutusalueiden asukkaiden ja mökkeilijöiden omasta lähiympäristöstä.

 

Jätevesijärjestelmän suunnitellut asiantuntija päätyi suunnittelemaan kohteeseen uuden imeytyskentän. Suunnitelman avulla haettu toimenpidelupa saneeraukselle saatiin vuonna 2016. Tontin maaperä on hiekkaista, mikä mahdollistaa jätevesien imeyttämisen maaperään. Maaperässä jätevesi suodattuu hiekan läpi ja mikrobit hajottavat jätevesien orgaanisen aineen ja ravinteet. Pinta-alaa valmiilla imeytyskentällä on 30 neliömetriä. Ennen maahan imeytystä jäteveden sisältämä kiintoaine erotetaan saostussäiliöön. Koko urakka valmistui pihaan yhden päivän aikana, koska maaperää oli erityisen helppo kaivaa. Yleensä urakkaan menee päivä tai kaksi, maaperästä riippuen.  Hyvä suunnitelma takaa urakan sujumisen. Imeytyskentän käyttöikä voi hyvällä hoidolla olla jopa 20-25 vuotta, pienellä käytöllä mahdollisesti pidempäänkin. Järjestelmän asennusta oli tekemässä kolme miestä, kaivinkoneurakoitsija, LVI-asentaja sekä urakasta ja valvonnasta vastannut suunnittelija Heikki Pietilä.

Imeytysputkien asennus jakokerroksen päälle.
Soita meille Soita meille