<? the_title(); ?> - KVVY

Kaksoisviemäröinti Parkanossa

Parkanonjärven rannalla sijaitsevan kesäasunnon jätevesiremonttia ryhdyttiin suunnittelemaan hyvissä ajoin ennen lainsäädännön asettamaa takarajaa. Viime syksyn sateiden takia järjestelmä asennus kuitenkin viivästyi tälle kesälle.

Kiinteistö sijaitsee muutamana kymmenen metrin päässä järvestä. Kesäasunnolla on korkea varustelutaso vesivessoineen. Kyseessä onkin vanha vakituinen asunto, joka toimii nykyisin kesämökkinä. Vanhan jätevesijärjestelmän saostuskaivot olivat 1980-luvulta, eivätkä täyttäneet nykyisiä puhdistusvaatimuksia. Koska talosta rantaan on alle sata metriä, mökkiä koskee ympäristönsuojelulain takaraja, jonka mukaan järjestelmien tulee olla kunnossa lokakuun 2019 loppuun mennessä.

 

Uudeksi jätevesijärjestelmäksi asiantuntija suunnitteli kohteeseen jätevesien kaksoisviemäröinnin, jossa wc-vedet johdetaan tiiviiseen umpisäiliöön ja muille jätevesille on oma järjestelmänsä. Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan wc-vedet tuleekin johtaa umpisäiliöön rannan lähellä. Umpisäiliöön asennettiin myös paineanturi, joka kertoo säiliön täyttymisasteen ja lähettää automaattisesti tyhjennystilauksen jätehuoltoyhtiöön. Harmaat jätevedet päädyttiin johtamaan biomoduleilla varustettuun suodatuskenttään. Biomoduuleihin muodostuu aktiivinen biokerros, jossa jätevesi puhdistuu mikrobien toimesta ja näin tarvittava imeytyspinta-ala on perinteistä suodatuskenttää pienempi. Remonttia osaltaan helpotti, että wc-vedet ja harmaat jätevedet tulivat vanhoihin saostuskaivoihin omia tuloputkiaan. Jätevesijärjestelmän asentaminen sujui lopulta muutamassa päivässä. Aikaa menee usein eniten suunnittelussa ja lupaprosessissa. Jätevesijärjestelmän toteuttamisen voi antaa suunnittelusta, lupien hakemisesta ja valvonnasta aina toteutukseen asti ammattilaisten tehtäväksi, kuten täällä tehtiin. Usein suunnitteluyritykset tarjoavatkin kokonaispakettia työhön. Valvojana työmaalla toimi Pirkanmaan Jätevesipalveluiden Ville Paananen.

Biomoduulien asennus, wc-vesien umpisäiliö sijaitsee talon toisella puolella.

 

Suodatuskentän kaivanto täytetään suodatinhiekalla, sepelillä ja täytemaalla.
Soita meille Soita meille