<? the_title(); ?> - KVVY

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku)

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon (Loiku)-hanke toteutettiin vuosina 2019-20. Hanke teki Loimijoen vesistöalueelle pelastusohjelman, kehitti Nientenojan pilottialueella uudenlaisen toimintamallin valuma-aluekunnostusten suunnitteluun ja  neuvoi alueen paikallisia toimijoita omien kunnostustoimien edistämisessä. Hankkeen aloittamaa työtä jatketaan vuosina 2021-22 Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Loiku II -hankkeessa.

Loimijoen pelastusohjelma

Loiku-hanke teki Loimijoelle pelastusohjelman laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma toteutettiin tarinakarttapohjalle ja siitä pyrittiin tekemään niin helppolukuinen, että kuka vaan voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan. Pelastusohjelma valmistui syyskuussa 2020 ja sen jalkautus alueen keskeisille toimijoille on tarkoitus tehdä Loikun jatkohankkeessa vuosina 2021-22.

Tutustu pelastusohjelmaan

Kokonaisvaltainen valuma-aluesuunnittelu pilottialueella

Hankkeen pilottialueella Punkalaitumen Nientenojalla tehtiin valuma-alueen kunnostustoimien suunnittelua eri sektoritoimijat yhdistävänä kokonaisvaltaisena suunnitteluna. Lähtökohtana oli ottaa alueen maanomistajat mukaan suunnitteluun pilottialueen valinnasta alkaen. Maanomistajien ja asiantuntijoiden vuoropuhelun kautta tunnistettiin alueen ongelmakohdat, kehitystarpeet ja mahdollisuudet.

Pilottialueelle rakentui hankkeen aikana 15 toimenpiteen kokonaisuus, josta 10 toimen osalta lähti jo hankkeen aikana rahoitushakemukset eri rahoittajille. Makera-rahoitukseen lähti kahden eri alueen kokonaisuudet, joihin sisältyi peltojen peruskuivatusta parantavien toimien lisäksi mm. 2-tasouomaa, kosteikkoja ja laskeutusaltaita. Lisäksi ELY-keskuksesta haettiin avustusta alueella jo olemassa olevien laskeutusaltaiden kunnostamiseen. Valmiina on myös suunnitelmia muillekin rakenteille, esimerkiksi eroosiosuojaukselle ja kosteikolle Nientenojan alaosaan. Hankkeen aikana paikallinen metsästysseura sai jo Leader-rahoituksen, jolla alueelle rakennetaan nuotiopaikkoja ja suunnitellaan retkeilyreitistöä.

 

Esite valuma-aluesuunnittelun toimintamallista: Yhteistyöllä valuma-alue kuntoon (pdf)

Video valuma-aluesuunnittelun pilottialueelta: Nientenojan pilottialueen kunnostustoimet

Tarinakartta valuma-aluesuunnittelun pilottialueelta: Loimijoki kuntoon ojanvarsi kerrallaan

Piirretty kartta Loiku-hankkeen pilottialueen toimista
Loiku-hankkeen Nientenojan pilottialueen kunnostustoimien vaihe marraskuussa 2020.

Paikallisten toimijoiden neuvonta

Loiku-hanke neuvoi aktiivisesti paikallisia asukkaita ja yhdistyksiä. Hankkeen tuloksena alueella käynnistyi lukuisia paikallisia hankkeita tai hankkeiden toteuttamista varten jätettiin avustushakemuksia. Alueelle perustettiin myös kaksi uutta yhdistystä, Korkeakosken seutu ry Huittisiin ja Lappijoen Kaltonojan vesialueen suojeluyhdistys ry Loimaalle. Hanke järjesti Loimijoki-illan marraskuussa 2019. Koronapandemian vuoksi syksyn 2020 Loimijoki-ilta korvattiin Ideasta hankkeeksi -webinaarisarjalla ja kesälle 2020 suunniteltu Avoimet kunnostuskohteet -päivä Nientenojan pilottialuetta esittelevällä some-kampanjalla. Lisäksi hanke järjesti yhteistyökumppaneiden kanssa kaksi alueen viljelijöille suunnattua tilaisuutta syksyllä 2019.

Hankkeen toteuttajat

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke oli Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n (KVVY), Etelä-Suomen Salaojakeskuksen/ProAgria Etelä-Suomi ry:n (ESSK) ja Suomen metsäkeskuksen (SMK) yhteishanke. Etelä-Suomen Salaojakeskus on 1.10.2020 alkaen ollut osa KVVY Tutkimus Oy:tä.

Hankkeen rahoitus

Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanke toteutettiin vuosina 2019-2020. Hanketta rahoitti Ympäristöministeriö vesien ja merenhoidon avustuksista.


Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa: etunimi.sukunimi@kvvy.fi
Soita meille Soita meille