Biologiset tutkimukset lisääntyneet

Julkaistu: 16.11.2015
Kategoriat: Ajankohtaista, Asiantuntijat

Ekologisen luokittelun tarve on lisännyt myös velvoitetarkkailututkimuksiin erilaisia biologisia tutkimuksia. ”Ennen esimerkiksi pohjaeläinnäytteitä otettiin pääasiassa vain syvänteistä. Nyt ohjelmiin on lisätty myös rantavyöhykkeen pisteitä ja koskipaikkoja”, toteaa Olli Piiroinen. ”Uusien, asianmukaisten tilojen myötä pystymme tekemään biologisia tutkimuksia entistä tehokkaammin”, toteaa Piiroinen tyytyväisenä.

Biolabrassa tehdään pääasiassa pohjaeläin- ja kalatutkimuksia. Pohjaeläimet poimitaan karikkeen joukosta, ryhmitellään eläinryhmittäin, punnitaan ja tehdään lajinmääritys. Pohjaeläimistön määrästä ja lajikoostumuksesta nähdään pitkäaikaisempaa muutostrendiä kuin pelkkää veden laatua seuraamalla. Kalatutkimuksista tärkeimpiä biolabrassa tehtäviä ovat kalojen iän- ja kasvun määritykset. ”Yksi tärkeä hanke tällä hetkellä on Pirkanmaan järvien kuhatutkimus, jota teemme yhteistyössä Pirkanmaan kalatalouskeskuksen ja kalastusalueiden kanssa”, kertoo Piiroinen. Tutkimuksessa selvitetään kuhan sukukypsyysiän saavuttamista eri järvissä. Tieto on hyödyllinen kalastusalueiden suunnitellessa kalastusjärjestelyjä vesillään. Kuhan luontainenkin lisääntyminen on jo monilla järvillä mahdollista vedenlaadun parannuttua.

Piiroinen linjaakin, että jatkossa on tärkeää luoda edellytyksiä nimenomaan kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi. Erityisen tyytyväisenä Piiroinen kertoo DNA-tutkimuksista, joilla on selvitetty taimenkantojen alkuperää. ”Tulokset ovat olleet hyvin mielenkiintoisia. Useista puroista on löytynyt alkuperäisiä ja omanlaisiaan taimenkantoja. Näiden taimenkantojen lisääntymisedellytysten turvaaminen onkin erittäin tärkeää”, toteaa Piiroinen.

Lähivuosien suunnitelmissa on ympäristölupiin liittyvien seurantojen ohessa jatkaa pienvesien tilan ja alkuperäisten taimenkantojen kartoituksia yhteistyössä kuntien, viranomaisten ja kalavesien omistajien ja käyttäjien kanssa. Uudet tilat mahdollistavat myös uusia toimintoja. ”Jatkossa esimerkiksi monenlainen biotestitoiminta ovat mahdollista”, kertoo Olli Piiroinen.

Soita meille Soita meille