<? the_title(); ?> - KVVY

Uomakunnostusnäytös Punkalaitumen Takunkulmalla to 9.12. klo 10

Tervetuloa tutustumaan peltoalueen kokonaisvaltaiseen vesienhallinnan tehostamiseen Punkalaitumen Takunkulmalle to 9.12. klo 10 (Poutalankulmantie 100). Peltoalueella tehdään ojan kunnostusta vielä harvemmin käytetyllä kaksitasokaivun menetelmällä. Tämä tarkoittaa rakennetta, jossa uoman keskellä on syvempi, ympäri vuoden vedellisenä pysyvän uoma, ja sen reunalla satunnaisesti veden alle jäävä tulvatasanne. Lisäksi uoman varrelle kaivetaan kaksi allasrakennetta ja kunnostetaan olemassa oleva laskeutusallas. Kunnostuksen tavoitteena on varmistaa peltojen hyvä kuivatus myös tulva-aikaan sekä viivyttää veden kulkua kiintoaineen ja ravinteiden pidättämiseksi ja eroosion hillitsemiseksi. Tulvatasanteet lisäävät myös luonnon monimuotoisuutta ja vähentävät pääuoman kunnostustarvetta jatkossa. Tehtävät kunnostustoimet on esitelty videolla https://youtu.be/qOyb4-_xagQ kohdassa 0:44-1:16. Lisäksi voit tutustua työmaahan MTK-Satakunnan Pellolla-videosarjaan tehdystä haastattelusta https://www.youtube.com/watch?v=qI2Cj72YcuI

 

Takunkulma Nientenojan ylin allasrakenne
Kunnostettavan peltoalueen ylin allasrakenne on jo muotoiltu. Altaan alaosaan tehdään vielä luonnonmukainen pohjapato.

Työmaa sijaitsee Punkalaitumen Takunkulmalla Poutalankulmantien varressa Vesilahdentieltä tultaessa vasemmalla puolella. Tilaisuudessa kohdetta esittelevät suunnittelija Timo Niemelä ja urakoitsija Kalle Jarttu. Lisäksi paikalla ovat kohteen maanomistajat ja ympäristöasiantuntija Satu Heino, joka on ollut mukana koko Nientenojan alueen suunnittelua tehneessä Loiku-hankkeessa ja nyt työnäytöksen järjestävässä Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon II -hankkeessa (Loiku II).

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Saavuthan paikalle vain täysin terveenä ja huolehdit osaltasi koronaturvallisuudesta.

Glögi ja piparitarjoilu, tervetuloa!

 

Lisätiedot:

Ympäristöasiantuntija Satu Heino, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
puh. 050 5603 088, etunimi.sukunimi@kvvy.fi

Suunnittelija Timo Niemelä, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
puh. 043 824 9612, etunimi.sukunimi@kvvy.fi

Urakoitsija Kalle Jarttu, Jarttu Oy
puh. 040 5800 889, etunimi.sukunimi@jarttuoy.fi

 

Takunkulman kunnostustyöt liittyvät laajempaan Loimijoen alueen vesienhoidon edistämistyöhön, jota Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys koordinoi. Takunkulman kunnostukset on suunniteltu osana koko Nientenojan valuma-alueen kokonaisvaltaista kunnostussuunnittelua, jota tehtiin vuosina 2019-2020 ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hankkeessa (Loiku-hanke). Takunkulman uomakunnostus toteutetaan osana maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön rahoittamaa Loiku II -hanketta. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Maanomistajat ovat saaneet kunnostuksen toteuttamiseen rahoitusta myös Makera-avustuksista.

Soita meille Soita meille